Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia do loterii?

Zgłoszenia można dokonać do dnia 31 maja 2024 r.