Kto może wziąć udział w loterii?

W loterii mogą brać udział osoby fizyczne, będące jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, które dokonują zakupu zgodnie z pkt 3.1. Regulaminu Loterii. W Loterii mogą również brać udział osoby fizyczne, które w dniu 1 maja 2024 r. ukończą 13 lat i posiadają zgodę przedstawicieli ustawowych na udział w Loterii.